Trainingsschema


Zaterdag 27 juli              
10.00-10.30HermineJan
10.30-11.00YvonneFritz/Eliane
11.00-11.30MargrietAnita
11.30-12.00YvonneDagmar
12.00-12.30

12.30-13.00

Zondag 28 juli 
10.00-10.30Pascal
10.30-11.00

11.00-11.30
11.30-12.00

12.00-12.30
Zaterdag 3 aug              
10.00-10.30HermineJan
10.30-11.00YvonneFritz/Eliane
11.00-11.30MargrietAnita
11.30-12.00YvonneDagmar
12.00-12.30

12.30-13.00

Zondag 4 aug
10.00-10.30DannyKarin
10.30-11.00PascalKarin
11.00-11.30
11.30-12.00

12.00-12.30
Zaterdag 10 aug              
10.00-10.30HerminePieter
10.30-11.00YvonneFritz/Eliane
11.00-11.30MargrietAnita
11.30-12.00JanDagmar
12.00-12.30Yvonne
12.30-13.00

Zaterdag 17 aug              
10.00-10.30HerminePieter
10.30-11.00YvonneFritz/Eliane
11.00-11.30MargrietAnita
11.30-12.00JanDagmar
12.00-12.30Yvonne
12.30-13.00

Zaterdag 24 aug 
10.00-10.30HerminePieter
10.30-11.00YvonneFritz/Eliane
11.00-11.30MargrietAnita
11.30-12.00JanDagmar
12.00-12.30Yvonne